Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0017.3/ว 043 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คลังความรู้ ... (27 ก.พ. 2562)  
ที่ มส 0023.1/126 , 127 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสา... (27 ก.พ. 2562)  
ที่ มส 0023.1/125 ลงวันที่ 27 กุมภาพัยธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเ... (27 ก.พ. 2562)  
ที่ มส 0023.1/ว 108 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครคั... (18 ก.พ. 2562)
ที่ มส 0023.5/35 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (11 ก.พ. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 78 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบ... (07 ก.พ. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 77 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง... (07 ก.พ. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 65 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบ... (01 ก.พ. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 57 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเสียง... (31 ม.ค. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว53 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการส่... (29 ม.ค. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว54 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมขอ... (29 ม.ค. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 43 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (22 ม.ค. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 41 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (22 ม.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตาม... (14 ม.ค. 2562)
ที่ มส 0023.5/17 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนจากร... (14 ม.ค. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 15 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรอ... (10 ม.ค. 2562)
มส 0017.3/ว 689 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดีท... (25 ธ.ค. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 4023 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเ... (25 ธ.ค. 2561)
ที่ มส 0023.1/ว 557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเ... (25 ธ.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.1/ว546 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักส... (18 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 25... (19 มี.ค. 2562)  

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สถจ.... (05 มี.ค. 2562)  

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 ... (15 ก.พ. 2562)  

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เ... (09 ม.ค. 2562)

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา... (03 ม.ค. 2562)

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถ... (28 ธ.ค. 2561)

วันที่13 มีนาคม 2561 เวลา... (14 มี.ค. 2561)

ภาพร่วมงานปอยจ่าตี่ ณ วัด... (11 พ.ค. 2560)

ภาพบรรยากาศรับเสด็จพระเทพ... (09 ธ.ค. 2559)

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะและวั... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมคณะทำงานด้านการบริห... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุม ก อบต กทจ ครั้งที่... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมปลัดเทศบาลปลัด อบต ... (09 ธ.ค. 2559)

ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งคว... (09 ธ.ค. 2559)

สถจ.มส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล... (01 ธ.ค. 2559)

การประชุมมอบนโยบายและชี้แ... (02 ก.ย. 2559)

การประชุมผู้บริหารและปลัด... (25 ส.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ... (15 ส.ค. 2559)

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น... (15 ส.ค. 2559)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (03 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (15 ก.พ. 2562)  
ประกาศราคากลาง อบต.แม่คะตวน (08 ก.พ. 2562)  
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding) (08 ก.พ. 2562)  
ที่ มส 73102/ว36 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประก... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ... (14 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดร... (21 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเ... (19 ธ.ค. 2561)
ที่ มส 73102/937 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคาก... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.แม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ (27 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง อบต. ห้วยผา จำนวน 4 รายการ (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย อำเภอสบเมย... (28 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย อำเภอสบเมย... (08 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในเขต... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ยาน... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ยาน... (27 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสบเมย ... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลุกรังเหตุเกิดจากอุทกภัยน้ำป่าไหล... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ... (01 ก.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th