Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำหลักเขต... (22 มิ.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง ค่าจ้างปักหลักเขต คทช., หลักเขตควบคุม, หลักเขตวงรอบแปลงที่ดิน คทช... (12 เม.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างทำหลักเขต คทช., หลักเขตควบคุม และหลักเขตวงรอบแปลงที่ดิ... (12 เม.ย. 2560)  
ที่ มส 0023.1/ว 1572 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดอ... (10 เม.ย. 2560)
ที่ มส 0023.5/199 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบ... (07 เม.ย. 2560)
ที่ มส 0023.5/118 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบ... (08 มี.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.5/ว 0494 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวท... (03 ก.พ. 2560)
ที่ มส 0017.3/ว 128 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระ... (13 ม.ค. 2560)
ที่ มส 0017.3/0021 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ... (13 ม.ค. 2560)
มค 51018/ว 2553 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปก... (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอ... (19 ธ.ค. 2559)
ศธ.0530.33/ว 2470 วันที่ 3 พฤศจิกายน 25559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (17 พ.ย. 2559)
ด่วนมาก ที่มส 0023.5/ว 8886 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบ... (31 ต.ค. 2559)
ที่ มส 0017.5/ว 273 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ... (19 ต.ค. 2559)
ที่ ศธ 0595(1)/3090 วันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรร... (10 ต.ค. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ ทก 0203.4/ว 10306 วันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคาะห์ปร... (29 ก.ย. 2559)
ที่ มท 0801.3/ว 1740 วันที่ 2 กันยายน 2559 เรื่อง การจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไ... (08 ก.ย. 2559)
ที่ มถพ.196.44/2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก... (05 ก.ย. 2559)
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (30 ส.ค. 2559)
ที่ มส 0031/ว 2833 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไ... (21 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพร่วมงานปอยจ่าตี่ ณ วัด... (11 พ.ค. 2560)  

ภาพบรรยากาศรับเสด็จพระเทพ... (09 ธ.ค. 2559)  

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะและวั... (09 ธ.ค. 2559)  

ประชุมคณะทำงานด้านการบริห... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุม ก อบต กทจ ครั้งที่... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมปลัดเทศบาลปลัด อบต ... (09 ธ.ค. 2559)

ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งคว... (09 ธ.ค. 2559)

สถจ.มส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล... (01 ธ.ค. 2559)

การประชุมมอบนโยบายและชี้แ... (02 ก.ย. 2559)

การประชุมผู้บริหารและปลัด... (25 ส.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ... (15 ส.ค. 2559)

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น... (15 ส.ค. 2559)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (03 ส.ค. 2559)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัด... (03 ส.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ... (03 ส.ค. 2559)

โครงการหน่วยบริการเคลื่อน... (03 ส.ค. 2559)

โครงการอบรมสัมนาการบริหาร... (23 มิ.ย. 2559)

(23 มิ.ย. 2559)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (13 มิ.ย. 2559)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (13 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เรื่องสบอราคาโครงการปรับปรุงเส้นทางถ่ายโอนภารก... (07 เม.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์อำน... (27 มี.ค. 2560)  
ประกาสเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ณ บ้านห... (27 มี.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาป่าช้า บ้านห้วยทราย หมู... (27 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องส... (19 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ... (15 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.... (18 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุป... (18 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ... (11 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ... (10 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ... (10 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (06 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ป... (09 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิ... (22 มี.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประาหอถังสูง หย่อมบ้านห... (09 มี.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์... (03 มี.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิ... (18 ก.พ. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า... (17 ก.พ. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ... (17 ก.พ. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำ... (28 ม.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-614378 โทรสาร : 053-614378  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th