Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มท 0802.4/ว 1534 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันเอกสารความรู้ที... (19 เม.ย. 2562)  
ที่ มส 0802.4/ว 1500 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดิ... (19 เม.ย. 2562)  
ที่ มส 0023.1/ว 234 ลงันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่คว... (19 เม.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการบูรณะถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสายทาง ม... (18 เม.ย. 2562)
ที่ มท 0801.2/ว 76 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง ถอดเทปพระธรรมของพระครูโสภณปริย... (18 เม.ย. 2562)
ที่ มส 0023.1/218 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (11 เม.ย. 2562)
มส 52005.04/ว 034 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและทดสอบมาตรฐา... (11 เม.ย. 2562)
ที่ มท 0806.1/ว 30 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 0... (11 เม.ย. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 1417 ลงวันที่ 3 เมษายน เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทาง... (11 เม.ย. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 1348 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานผลการเ... (11 เม.ย. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 1347 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานผลการเ... (11 เม.ย. 2562)
ที่ มส 0023.5/192 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (10 เม.ย. 2562)
ที่ กค 0311.44 /ว6 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง ขยายเวลาการรับจองเหรียญพระราชพิ... (04 เม.ย. 2562)
มส 52005.04/ว 032 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการเปิดให้บริการวันหยุกนักขั... (04 เม.ย. 2562)
มส 52005.04/ว 031 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริการ (04 เม.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.3/ว 1930 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการ... (04 เม.ย. 2562)
ที่ มส 0023.1/198 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (04 เม.ย. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 199 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (04 เม.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.5/ว 1804 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง การสมัครเข้ารับการ... (03 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำน... (25 เม.ย. 2562)  

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวล... (25 เม.ย. 2562)  

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (24 เม.ย. 2562)  

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 25... (19 มี.ค. 2562)

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สถจ.... (05 มี.ค. 2562)

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 ... (15 ก.พ. 2562)

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เ... (09 ม.ค. 2562)

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา... (03 ม.ค. 2562)

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถ... (28 ธ.ค. 2561)

วันที่13 มีนาคม 2561 เวลา... (14 มี.ค. 2561)

ภาพร่วมงานปอยจ่าตี่ ณ วัด... (11 พ.ค. 2560)

ภาพบรรยากาศรับเสด็จพระเทพ... (09 ธ.ค. 2559)

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะและวั... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมคณะทำงานด้านการบริห... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุม ก อบต กทจ ครั้งที่... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมปลัดเทศบาลปลัด อบต ... (09 ธ.ค. 2559)

ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งคว... (09 ธ.ค. 2559)

สถจ.มส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล... (01 ธ.ค. 2559)

การประชุมมอบนโยบายและชี้แ... (02 ก.ย. 2559)

การประชุมผู้บริหารและปลัด... (25 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (24 เม.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต... (27 มี.ค. 2562)  
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) เรื่อง ปรับปร... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชี... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลาง อบต.แม่คะตวน (08 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding) (08 ก.พ. 2562)
ที่ มส 73102/ว36 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประก... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ... (14 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดร... (21 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเ... (19 ธ.ค. 2561)
ที่ มส 73102/937 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคาก... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.แม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ (27 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง อบต. ห้วยผา จำนวน 4 รายการ (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย อำเภอสบเมย... (28 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย อำเภอสบเมย... (08 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในเขต... (04 ธ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th