Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0003/0835 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงิน... (04 ต.ค. 2562)  
ที่ มส 0023.1/ว 482 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (27 ก.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริหารของศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน (25 ก.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 09/2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 (25 ก.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายถิระวัฒน์ แสงทองล้วน (25 ก.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (13 ก.ย. 2562)
ที่ มส 0023.5/447 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (13 ก.ย. 2562)
ขอเสนอโปรแกรมการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน (09 ก.ย. 2562)
ขอเสนอโปรแกรมการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน (09 ก.ย. 2562)
การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : ... (09 ก.ย. 2562)
มส 52005.04/ว 072 ลงวันที่ 1 กันยายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริการประจำ... (09 ก.ย. 2562)
ที่ มส 52005.04/ว 071 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมแ... (09 ก.ย. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 3306 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเ... (09 ก.ย. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 3201 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเ... (09 ก.ย. 2562)
ที่ มส 0023.5/394 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 ส.ค. 2562)
ที่ มส 0023.4/ว480 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริ... (14 ส.ค. 2562)
ที่ 0017.3/ว 4418 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทย... (09 ส.ค. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 2969 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเ... (09 ส.ค. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 472 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง ถอดเทปพระธรรมเทศนาครั้งที่ 9 ... (09 ส.ค. 2562)
ที่ มส 0023.1/471 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว... (09 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำน... (30 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิท... (18 ก.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (01 ส.ค. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเท... (08 ก.ค. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาค... (08 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอกไม้... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา... (05 มิ.ย. 2562)
เรื่อง "ร่าง" ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบร... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ราคากลา... (21 พ.ค. 2562)
"ร่าง" ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดั... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้... (26 เม.ย. 2562)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต... (27 มี.ค. 2562)
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) เรื่อง ปรับปร... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชี... (20 มี.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th