Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มท 0806.1/ว 44 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ... (14 มิ.ย. 2562)  
ที่ มส 52005.04/ว 053 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริการ... (14 มิ.ย. 2562)  
ที่ มส 0017.3/ว 3082 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาด... (14 มิ.ย. 2562)  
ที่ มส 0023.5/283 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (07 มิ.ย. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 320 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกียวก... (31 พ.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 หลักสูตร "หลักในการ... (24 พ.ค. 2562)
ที่ มส 0028/408 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์วารสาร... (24 พ.ค. 2562)
ที่ มส 0012/ว 163 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป... (24 พ.ค. 2562)
ที่ อว 0610.01/ว 221 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภ... (24 พ.ค. 2562)
ที่ มท 52005.04/ว 045 ลงวัน 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริการ (24 พ.ค. 2562)
ที่ มส 52005.04/ว 046 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธร... (24 พ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.5/253 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (22 พ.ค. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 1771 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การรายงานผลการเดินทางไปราชกา... (16 พ.ค. 2562)
ที่ มส 52005.04/ว 042 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริการ... (16 พ.ค. 2562)
ที่ มส 52005.04/ว 045 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง นำส่งสรุปกิจกรรมประจำเดือน... (16 พ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.1/ว 290 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุ... (16 พ.ค. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 1669 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการเดิ... (16 พ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.5/ว282 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประก... (13 พ.ค. 2562)
ที่ มท 0802.4/ว 1637 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานผลการเ... (01 พ.ค. 2562)
ที่ มส 52005.04/ว 039 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการเปิดให้บริการในวันหย... (01 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)  

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)  

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำน... (30 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำน... (25 เม.ย. 2562)

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวล... (25 เม.ย. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (24 เม.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 25... (19 มี.ค. 2562)

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สถจ.... (05 มี.ค. 2562)

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 ... (15 ก.พ. 2562)

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เ... (09 ม.ค. 2562)

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา... (03 ม.ค. 2562)

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถ... (28 ธ.ค. 2561)

วันที่13 มีนาคม 2561 เวลา... (14 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้... (07 มิ.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา... (05 มิ.ย. 2562)  
เรื่อง "ร่าง" ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบร... (29 พ.ค. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ราคากลา... (21 พ.ค. 2562)
"ร่าง" ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดั... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้... (26 เม.ย. 2562)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต... (27 มี.ค. 2562)
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) เรื่อง ปรับปร... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชี... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลาง อบต.แม่คะตวน (08 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding) (08 ก.พ. 2562)
ที่ มส 73102/ว36 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประก... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (15 ม.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th