Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มท 0801.3/ว 120 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันน... (22 ต.ค. 2561)  
ที่ มท 0801.3/ว 119 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ถอดเทปการเสวนา "พี่สอนน้องทำ... (22 ต.ค. 2561)  
ที่ ลช,มส 238/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "โครงการบ... (22 ต.ค. 2561)  
ที่ มส 0023.5/557 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (16 ต.ค. 2561)
ที่ มส 0017.3/ว4314 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไ... (11 ต.ค. 2561)
ที่ มส 51001/1750 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก... (04 ต.ค. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว3029 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดิน... (04 ต.ค. 2561)
มท 0802.4/ว3054 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไ... (04 ต.ค. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว3037 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดิน... (04 ต.ค. 2561)
ที่ มท 0801.1/ว43 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระมงคลธร... (04 ต.ค. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 2903 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลั... (28 ก.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 2960 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลัก... (28 ก.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 2979 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการไปร... (28 ก.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 2829 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดิ... (28 ก.ย. 2561)
ที่ มส 0023.1/ว 477 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทา... (24 ก.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 2830 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลั... (24 ก.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 2831 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม... (24 ก.ย. 2561)
ที่ มส 5110/ว 4026 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจปร... (24 ก.ย. 2561)
ที่ มท 0801.1/ว 41 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง ถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระครูพิล... (18 ก.ย. 2561)
ที่ มส 0017.3/ว 575 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรั... (18 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่13 มีนาคม 2561 เวลา... (14 มี.ค. 2561)  

ภาพร่วมงานปอยจ่าตี่ ณ วัด... (11 พ.ค. 2560)  

ภาพบรรยากาศรับเสด็จพระเทพ... (09 ธ.ค. 2559)  

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะและวั... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมคณะทำงานด้านการบริห... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุม ก อบต กทจ ครั้งที่... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมปลัดเทศบาลปลัด อบต ... (09 ธ.ค. 2559)

ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งคว... (09 ธ.ค. 2559)

สถจ.มส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล... (01 ธ.ค. 2559)

การประชุมมอบนโยบายและชี้แ... (02 ก.ย. 2559)

การประชุมผู้บริหารและปลัด... (25 ส.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ... (15 ส.ค. 2559)

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น... (15 ส.ค. 2559)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (03 ส.ค. 2559)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัด... (03 ส.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ... (03 ส.ค. 2559)

โครงการหน่วยบริการเคลื่อน... (03 ส.ค. 2559)

โครงการอบรมสัมนาการบริหาร... (23 มิ.ย. 2559)

(23 มิ.ย. 2559)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (13 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง อบต. ห้วยผา จำนวน 4 รายการ (02 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย อำเภอสบเมย... (28 ก.พ. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย อำเภอสบเมย... (08 ม.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในเขต... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ยาน... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ยาน... (27 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสบเมย ... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลุกรังเหตุเกิดจากอุทกภัยน้ำป่าไหล... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ... (01 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ... (01 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลแม่ฮี้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนั... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลแม่ฮี้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายใ... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลแม่ฮี้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใ... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างก่องสร้างโครงการก่อสร้างจ... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6... (18 ส.ค. 2560)
ประาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่... (15 ส.ค. 2560)
ประกาศการบริหารส่วนตำบลเสาหิน เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไ... (10 ส.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th