Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 มิ.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า และจัดระเบียบสำนักงานตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

03 มิ.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 3 มิถุนายน 2567 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

03 มิ.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 3 มิถุนายน 2567 สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

03 มิ.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 3 มิถุนายน 2567 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

03 มิ.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 3 มิ.ย.67 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

14 พ.ค. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 9 พฤษภาคม 2567 สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567

30 เม.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ท้องถิ่นอำเภอปางมะผ้า สถจ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ นายวีรพงศ์ รัตนศรี นายอำเภอปางมะผ้า ในพิธีทอดผ้าป่าขยะ (ขยะรีไซเคิล)

29 เม.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 29 เมษายน 2567 สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

28 เม.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 27 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่ และการบริหารงานพัสดุ

04 เม.ย. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th