Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 มิ.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

02 มิ.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภ

01 มิ.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคง 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

31 พ.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน กำหนดการโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคง 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

19 พ.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

09 พ.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Meeting สถ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ อปท. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 50 แห่ง ในการเตรียมความพร้อมเข้ารับประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

03 พ.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล)

06 เม.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ทถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

06 เม.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 เมษายน 2566 ณ ลานสิงห์คู่วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

27 มี.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สถจ.แม่ฮ่องสอน ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ อปท.ในพื้นที่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th