Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท โดย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นปร

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลแม่สามแลบ และตำบลแม่โถ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามการดำเนินงานของ อบจ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม อบจ.แม่ฮ่องสอน

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของ สถจ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 ส.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทถจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ตามโครงการ อพ.สธ.(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) ณ อบต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผว

30 ก.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช

28 ก.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพ

26 ก.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรมห้างร้าน และจิตอาสา แสดงพลังจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

12 ก.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในพิธีลงนามการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th