Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ ลช,มส 238/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "โครงการบริจาคโลหิตเเพื่อการกุศล ประจำปี 2561"
22 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0801.3/ว 119 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ถอดเทปการเสวนา "พี่สอนน้องทำดี"
22 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0801.3/ว 120 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562
16 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/557 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
11 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.3/ว4314 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2561
04 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0801.1/ว43 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
04 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว3037 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางจุฬาภร ศิริเวช
04 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มท 0802.4/ว3054 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายณวิช อุ่นวิจิตร
04 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว3029 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวอิทธินพวลี แก้วแสนสุข
04 ต.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 51001/1750 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th