Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือ

24 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม ต้นแบบ "ถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน" และ "ที่ว่างสร้างอาหาร" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม "จุดแยกขยะรีไซเคิล" และ "เสวียนรักษ์โลก" ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง

19 มี.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒

05 มี.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 5 มีนาคม 2562 สถจ.แม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามโครงการที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 และตรวจเยี่ยม ศพด. อบต.ผาบ่อง

15 ก.พ. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 สถจ.แม่ฮ่องสอน ออกตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 และตรวจเยี่ยม ศพด. ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยะเป็นปุ๋ย และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

09 ม.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. สถจ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นแผนปฏิบัติรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า)

03 ม.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์

28 ธ.ค. 2561
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถจ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ร่วมกับ อบต.ผาบ่อง ณ สถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทำความสะอาดห้องน้ำและสถานที่โดยรอบเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามแนวทางการ

14 มี.ค. 2561
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th