Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 มิ.ย. 2565
ถึง
31 ส.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
09 มิ.ย. 2565
ถึง
31 ส.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื้อซอยหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2565
ถึง
26 พ.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อสภาพ จำนวน 4 รายการ
05 พ.ค. 2565
ถึง
31 ก.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ OKI หมายเลขครุภัณฑ์ 62-12-003/006-0023(สถอ.แม่สะเรียง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565
ถึง
23 มี.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมอุปกรณ์การฆ่าสัตว์
16 มี.ค. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565
ถึง
01 ส.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7 มีนาคม 2565
21 ก.พ. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 73102/ว8 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวนเผยแพร่แผนราคากลางโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก บ้านดอยกู่ หมู่ที่ 3
19 ม.ค. 2565
ถึง
19 ม.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th