Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 เม.ย. 2562
ถึง
24 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี pavement in place recycling) สายทาง มส.ถ.1-0009 บ้านห้วยหยวก-บ้านแม่โถกลาง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
24 เม.ย. 2562
ถึง
24 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สายทาง มส.ถ. ๑ - ๐๐๐๑ บ้านไม้ซางหนาม - บ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 29 เม.ย.
27 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) สายทาง มส .ถ. 1-0009 บ้านห้วยหยวก-บ้านแม่โถกลาง ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
21 มี.ค. 2562
ถึง
21 มี.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) เรื่อง ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement in-place Recycling)สายทาง มส.ถ.1-0009 บ้านห้วยหยวก-บ้านแม่โถกลาง ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
20 มี.ค. 2562
ถึง
20 มี.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลาง โครงการสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavemant in place Recycling)สายทาง มส.ถ.1-0009 บ้านห้วยหยวก-บ้านแม่โถกลาง ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่
15 ก.พ. 2562
ถึง
00 00 543
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่่มเติม (โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยหยวก)
08 ก.พ. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)
08 ก.พ. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลาง อบต.แม่คะตวน
28 ม.ค. 2562
ถึง
28 ม.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 73102/ว36 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2562
ถึง
15 ม.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th