Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ค. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ในวันที่ 29 เมษายน 2564
07 พ.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
05 พ.ค. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ ขนาด A4 หนา 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2564
ถึง
13 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
03 พ.ค. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX ApeosPort-IV 3065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2564
ถึง
31 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
19 เม.ย. 2564
ถึง
19 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดประชุมและดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564
ถึง
19 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
31 มี.ค. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่่อมสภาพของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 มี.ค. 2564
ถึง
24 มี.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คตามระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน กข 2725 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th