Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.3/ว5330 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2561
29 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.3/ว5231 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตย
28 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 514 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว3595 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการเดินทางไปราชการของ นาย ประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล
21 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว3594 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการของ นาย สัญญา ถิรเขมกุล
21 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว3691 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการของ นาย สมยศ นามพุทธา
20 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ 0023.1/ว 491 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (DIFA TES)
14 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ผลการเลือกสรรจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
13 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
12 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/ว478 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th