Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มติ ก.อบต.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567
05 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ถึง อำเภอขุนยวม เรื่อง ปรับปรุงสรุปผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2567
28 พ.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
01 พ.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
27 มี.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/154 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง แก้ไขสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดเเม่ฮ่องสอนในการประชุมครั้งที่ 3/2567
22 มี.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว 1365 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เรื่อง เเจ้งสรุปมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2567
28 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว 904 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง เเจ้งรายงานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2567
01 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แก้ไขมติ ก.อบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567
29 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว 489 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 เรื่อง เเจ้งรายงานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567
18 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว 5757 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เรื่อง เเจ้งรายงานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th