Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอขุนยวม
Responsive image
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอขุนยวม

วัดต่อแพ
     เป็นวัดเก่าแก่ อยู่ฝั่งขวาของลำน้ำยวม ตั้งอยู่ที่บ้านต่อแพ ต.แม่เงา ห่างจากบริเวณตลาดขุนยวมประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณวัด มีวิหารขนาดใหญ่แบบพม่า สร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก ภายในวัดมีผ้าม่านโบราณศิลปะพม่า มีพระเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ เป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม ยอดประดับฉัตรโลหะเจ็ดชั้น ตั้งอยู่คู่กับวิหารโถงศิลปะไทใหญ่ มีหลังคาสลับซ้อนเป็นชั้น วิจิตรตระการตา ทั้งเจดีย์และวิหารตั้งเด่นอยู่กลางลานวัด โดยมีกำแพงแก้วล้อมรอบ และรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมไทใหญ่ขนาดเล็ก เช่น ศาลาสรงน้ำ ศาลาบ่อน้ำ ฯลฯ และนอกจากนั้นตัวหมู่บ้านต่อแพยังเป็นชุมชนเก่าแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนที่ยังคงรักษาบรรยากาศแบบไทใหญ่ไว้อย่างดี

วัดม่วยต่อ (วัดพระธาตุ)
     เป็นวัดใหญ่ที่สุดในอำเภอขุนยวม คำว่า “ม่วยต่อ” ในภาษาไทใหญ่แปลว่า “พระธาตุ” วัดนี้ก็คือวัดพระธาตุ ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ล้อมรอบด้วยพระเจดีย์บริวารยอดประดับด้วยฉัตรโลหะ แขวนกระดิ่งโดยรอบ จัดเป็นเจดีย์ที่มีความงดงามอีกแห่ง ทุกปีเมื่อถึงวันขึ้น 10-15 ค่ำ เดือน12 ทางวัดจะจัดงานประเพณีเขาวงกต ถือเป็นงานประจำปีงานใหญ่ที่สุดของวัด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร
     อยู่ในเขตบ้านแม่สุรินห่างจากอำเภอ ประมาณ 50 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์นี้ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 247,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 จุดเด่นของน้ำตกแม่สุรินทร์ คือ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่งดงามมาก มีศาลาสำหรับให้นักท่องเที่ยวชมน้ำตกในมุมที่ดีที่สุด และสามารถมองเห็นเทือกเขาหินปูนขนาบน้ำตกทั้งซ้ายขวา การเดินทางไปทางเดียวกันกับทุ่งดอกบัวตอง แต่เลยเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 100 เมตร ไหลจากหน้าผาสูงลงมาเบื้องล่างอย่างสวยงาม จัดว่าเป็นน้ำตกที่สูงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าไปถึงน้ำตกที่อยู่เบื้องล่างได้ในฤดูแล้งได้

ทุ่งบัวตอง
     ตั้งอยู่บนดอยแม่อูคอ เขตบ้านแม่สุริน ต.ยวมน้อยมีพื้นที่ครอบคลุม 515 ไร่ดอกบัวตองจะบานพร้อม ๆ กัน และจะบานอยู่เพียงประมาณ 4 สัปดาห์ คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 108 แล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1263 ประมาณ 26 กิโลเมตร ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอจะบานสะพรั่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือน และชมความงดงามของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขา ทุ่งบัวตองอยู่ในเขตบ้านสุรินทร์ ตำบลแม่ยวมน้อย มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณประมาณ 1,000 ไร่ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม โทร. 053-691-108 และนักท่องเที่ยวสามารถพักแรมโดยวิธีกางเต้นท์ได้ บริเวณหน่วยที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์พร้อมทั้งบริการให้เช่าเต้นท์และผ้าห่ม โทร.053-612-996, 01-724-7275

ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอขุนยวม (พิพิธภัณฑ์ทหารญี่ปุ่น)
     ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามวัดม่วยต่อ เป็นศูนย์รวมศิลปหัตกรรมของชายไทใหญ่และชาวไทยภูเขาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เส้นทางปาย-ขุนยวม อันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของกองทัพญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธ และเสบียงอาหารเพื่อที่จะไปยังพม่า โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ยุทธโทปกรณ์ และยายยนต์ของทหารญี่ปุ่นที่ทิ้งไว้ พร้อมทั้งมีภาพเก่าหายากเกี่ยวกับกองทัพญี่ปุ่น และเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ชมมากมาย

บ้านเมืองปอน
     อยู่บนทางหลวงสาย 108 ขุนยวม-แม่ลาน้อย ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร เมืองปอนยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ดั้งเดิมเหมาะแก่การศึกษาทางประวัติศาสตร์

โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า – รักษาพันธุ์ไม้
     เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งครอบคลุม เขตอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ โดยเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 ซึ่งประกอบด้วยกรงเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์ป่า, พันธุ์ไม้ประจำถิ่นและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย

หนองเขียว
     ลักษณะเป็นพื้นราบบนสันเขาและมีอ่างน้ำ ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีหญ้าปกคลุม ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนดินลูกรังใช้ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น อุทยานฯ มีบริการบ้านพักและอนุญาตให้นำเต้นท์ไปตั้งค่ายพักแรม โดยมีรายละเอียดที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 02-579-0529, 02-579-4842 หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตู้ ป.ณ. 18 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2554