Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่สะเรียง
Responsive image
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่สะเรียง

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่เหาะ
     ริมทางหลวงหมายเลข 108 หลักกิโลเมตรที่ 84 นอกจากดอกบัวตองดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอนยังมีทุ่งดอกบัวตองอีกแห่งหนึ่งคือ ดอยแม่เหาะ แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่าดอยแม่อูคอ จึงทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวน้อยกว่า ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. สองฟากถนนและภูเขาของดอยแม่เหาะจะเต็มไปด้วยสีเหลืองของดอกบัวตองซึ่งเป็นพันธุ์เดียวกับที่ดอยแม่อูคอ แม้พื้นที่จะน้อยกว่าแต่ในเรื่องความสวยงามนั้นมีไม่แพ้กัน ทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวกมากกว่า นักท่องเที่ยวสามารถหยุดชมความงามได้ตลอดระยะทาง

อุทยานแห่งชาติสาละวิน
     ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน หรือแม่น้ำคง ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับสหภาพเมียนม่าร์ ในหน้าหนาวและหน้าแล้งระดับน้ำในแม่น้ำสาละวินจะลดลง สามารถเห็นหาดทรายขาวละเอียดทั้งสองฝั่งสลับกับก้อนหินขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหน้าหนาวสายหมอกจะปกคลุมทั่วทั้งลำน้ำเป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก นอกจากนี้ป่าเบญจพรรณสองข้างทางจะเริ่มผลัดใบ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงอมส้มให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงาม ส่วนหน้าร้อนประมาณเดือน เม.ย. หิมะบนภูเขาทางทิเบตจะละลายลงมา ทำให้แม่น้ำใสมากกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นหน้าน้ำจะมีแก่งที่มีกระแสน้ำไหลรุนแรง และทิวทัศน์ไม่งดงามนัก ทั้งนี้หากต้องการที่จะพักแรมบริเวณใด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานให้ทราบ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาตามแนวชายแดน ติดต่อสอบถาม โทร.081-366-7356

วัดจองสูง หรือวัดอุทธยารมณ์
     สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2381 ภายในวัดมีเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่อายุกว่า100 ปี อยู่ 3 องค์ เจดีย์ด้านตะวันตก สร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ 6 เจดีย์องค์กลางไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด เดิมทีเป็นพระเจดีย์เก่าเหลือแค่ครึ่งองค์และมีผอบทองรูปเต่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างใน ภายหลังได้ทำการบูรณะใหม่จนเสร็จในปี พ.ศ. 2499 และเจดีย์องค์ตะวันออกเดิมเป็นวิหารแบบไทใหญ่ หลังคาซ้อนเป็นชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐ 9 องค์ ต่อมาไฟไหม้วิหารหมด เหลือเพียงองค์พระพุทธรูปจึงได้ทำการสร้างพระเจดีย์ครอบพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์ไว้ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ทางวัดจะจัดงานประเพณีนมัสการพระเจดีย์ขึ้น

วัดพระธาตุจอมมอญ
     ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลบ้านกาด วัดพระธาตุจอมมอญเป็นหนึ่งในสี่เจดีย์ประจำมุมเมือง คือ จอมแจ้ง จอมทอง จอมกิตติ และจอมมอญ เป็นพระเจดีย์เก่าแก่ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง เมื่อขึ้นไปแล้วนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพเมืองแม่สะเรียงที่ปรากฏอยู่เบื้องล่าง เป็นภาพของบ้านเรือนที่ซ้อนตัวอยู่ในหุบเขา ล้อมรอบด้วยทุ่งนา และสายน้ำยวมที่ไหลคดเคี้ยวผ่านลับตาไปตรงช่องเขาทางใต้ ชาวบ้านถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งมีงานฉลองในเดือน ก.ค. ของทุกปี

ศูนย์ศิลปาชีพ (สาขาแม่สะเรียง)
     เป็นศูนย์รวมผ้าทอและศิลปหัตถกรรมของสมาชิก มีผ้าทอที่ใช้สีธรรมชาติและรูปแบบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น กระโปรง เสื้อกันหนาว เสื้อกั๊ก และชุดของชาวกระเหรี่ยง รวมทั้งงานฝีมือจากการทออย่างกรอบรูป กล่องใส่ของกระจุกระจิก ที่ใส่ซองจดหมาย กระเป๋าสตางค์ และย่ามทอใบจิ๋ว ฯลฯ

ถ้ำเง้า
     ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.บ้านกาศ ห่างจากตัวอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 4 กิโลเมตร ภายในถ้ำ จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2554