Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​วันที่ 27 มิถุนายน 2567 สถจ.แม่ฮ่องสอน ต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัด
Responsive image
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัด นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ประชาสังคม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  และนักศึกษา ให้การต้อนรับนางสาวกุลชา ธนะขว้าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก และคณะอนุกรรมการฯ  พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปางหมู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหัวข้อการประเมินฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการ ประกอบด้วย
บูธที่ 1 : การบริหารจัดการขยะในชุมชน
บูธที่ 2 : การบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง
บูธที่ 3 : นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ
บูธที่ 4 : การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
บูธที่ 5 : การบริหารจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
บูธที่ 6 : การดำเนินกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข
บูธที่ 7 : การขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ
บูธที่ 8 : การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
และในเวลา 13.30 น. คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เดินทางไปยังอำเภอปาย เพื่อตรวจประเมินในระดับพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและเดินชมบ้านเจ้าหม้อ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
         
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2567